7ml Lipstick Round Atomizer

  • Sale
  • Regular price $3.00


Elegant refillable fragrance atomizer to spritz on the go. Capacity: 5ml